Cementbepleisteringen.

Het plaatsen van een cementbepleistering wordt gedaan in ruimtes waar het meestal vochtig zal zijn van binnenuit. Badkamers, douche's en industrie gerichte wasplaatsen worden hiermee dan bepleisterd zodat de vloerder - tegelplaatser een mooie vlakke ondergrond heeft.

Tot heden werdt er bijna nooit een waterkering achter de cement geplaatst, wat na verloop van tijd tot een waterinfiltratie kan leiden. Daarom raden we dan ook ten sterkste aan om een waterkering er bij te plaatsen.

In 1824 nam de Engelsman Joseph Aspdin een patent op Portlandcement, een product van het branden van kalksteen en klei in steenkoolovens. De Eerste Engelse Portlandcementfabriek werd in 1843 opgericht, de eerste Duitse Portlandcementfabriek stamt uit 1855. Tot de bestanddelen van cementachtige stoffen behoorde vroeger schelpkalk en, uit Duitsland geïmporteerde, tras. Dit cement werd onder meer in Dordrecht vervaardigd en stond bekend als Dordtsche cement.

Cementbepleisteringen kunnen ook buiten geplaatst worden waardoor men prachtige vlakken kan creëren, en die dan geverfd moeten worden met het correcte verfsysteem. Dit kan echter wel maar op huizen die na 1940 zijn gebouwd omwille dat de oudere gebouwen meestal zijn gebouwd met kalk- of zavelmortel en die zal resulteren in barsten enz...